Hvem er vi?

Professional Macedonians Network (Pro-Mac) blev stiftet i 2011 og er en privat forening, som fungerer som et netværk for personer af makedonsk herkomst i Danmark.

Netværkets medlemmer repræsenterer stort set samtlige brancher i det danske samfund herunder den kommunale sektor og centraladministrationen. Netværket har en vedvarende målsætning at skabe en gruppe, som har en bred forankring på tværs af brancher, privat og offentlig sektor, mindre og store virksomheder.

Værdien og udbyttet af et netværk skabes af interaktionen mellem medlemmerne. Derfor lægger vi stor vægt på at optage de helt rigtige medlemmer, der kan matche hinanden i et dynamisk og inspirerende netværk. Dette betyder også, at man som medlem er forpligtet med bidrag til gruppen, som betyder at man skal være aktiv og i videst muligt omfang deltage hver gang.

Foreningen optager medlemmer løbende, og såfremt du ønsker at komme i betragtning som medlem kan du kontakte foreningens formand på formand@pro-mac.net.